Thó-lūn:Kiōng-sán-chú-gī

進行的討論
(Tùi 共產主義 choán--lâi)

Le̍k-sú: User:KaihsuUser:Limkianhui siá tī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng ê lōe-iông poaⁿ lâi kàu chia kap Kiōng-sán-tóng (khah ha̍h-su). A-giâu 00:33, 22 Jul 2004 (UTC)

共產主義修改

 
共產主義的標誌,"鐮鍥仔"參"摃槌仔"

共產主義 (英語:Communism)是一種建立佇馬克斯(Marx) 社會主義基礎上的社會、政治學說或者講是運動,是馬克斯列寧主義追求的最終信念。

返回 "Kiōng-sán-chú-gī" 頁面。