Kiōng-sán-chú-gī (Communism/共产主义) sī chit-chióng kiàn-lı̍p tī Marx siā-hōe-chú-gī ki-chhó͘ siōng ê siā-hōe, chèng-tī ha̍k-soat, he̍k-chiá kóng sī ūn-tōng. Sī Marx-Lenin-chú-gī tui-kiû ê chòe-chiong sìn-liām.

Kiōng-sán-chú-gī ê phiau-chì, "nî-koeh-á" chham "kòng-thûi-á".