Siā-hōe-chú-gī (hàn-jī: 社會主義/社会主义; Eng-gí: Socialism) sī chi̍t-khóan siā-hoē-keng-chòe-ha̍k (Socioeconomics) su-sióng, chú-tiuⁿ châi-sán ê hun-phòe kap ki-hōe èng-kai iû kûn-thé lâi kiōng-tông khòng-chè[1].

Le̍k-sú siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Siā-hōe-bîn-chú-chú-gī siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Marx-Lenin-chú-gī tùi Siā-hōe-chú-gī ê khoàⁿ-hoat siu-kái

Marx-Lenin-chú-gī khoàⁿ Siā-hōe-chú-gī sī Kiōng-sán-chú-gī ê chho͘-kip kai-tōaⁿ.

Chham-khó chu-liāu siu-kái

  1. "Socialism" Encyclopædia Britannica. 2006. Encyclopædia Britannica Online.