Thó-lūn:Hyôgo-koān

(Tùi 兵庫縣 choán--lâi)

兵庫縣

siu-kái
 
兵庫縣的位置

兵庫縣(日語漢字:兵庫県;羅馬字表記:Hyōgo-ken)是日本本州的一个,首府是神戶市(Kobe)。

返回 "Hyôgo-koān" 頁面。