Thó-lūn:Honsyû

進行的討論
(Tùi 本州 choán--lâi)

本州Siu-kái

 
本州

本州(日語漢字:本州;羅馬字表記:Honshū)是日本上大的島,西爿是日本海,東爿是太平洋,北爿是北海道,南爿是四國九州,長差不多1290公里,闊48-240公里,面積230897平方公里,是全日本的60%,中部有山,上懸的富士山(Huzi) 3776公尺,人口佮大城市大部份蹛佇沿海的平原地區。

本州的行政區分做:

返回 "Honsyû" 頁面。