Thó-lūn:Hukui-koān

(Tùi 福井縣 choán--lâi)

福井縣

siu-kái
 
福井縣的位置

福井縣 (日語文:福井県,羅馬字表記:Hukui-ken)是日本本州的一个,首府是福井市

返回 "Hukui-koān" 頁面。