Thó-lūn:Tottori-koān

(Tùi 鳥取縣 choán--lâi)

鳥取縣

siu-kái
 
鳥取縣的位置

鳥取縣 (日語文:鳥取県,羅馬字表記:Tottori-ken)是日本本州的一个,首府是鳥取市

返回 "Tottori-koān" 頁面。