Thó-lūn:Lâm-ke̍k-iûⁿ

進行的討論
(Tùi 南極洋 choán--lâi)

南極洋Siu-kái

南極洋南極海岸伸到南緯60度,佇彼佮大西洋, 印度洋, 太平洋相敆,所以嘛有人認為是三大洋的部份,名稱號做"南極海",南極洋是第二細的海洋,干焦北極洋閣較細, 國際海道組織佇2000年按照南極條約系統(Antarctic Treaty System)的例制定正式的範圍。

返回 "Lâm-ke̍k-iûⁿ" 頁面。