Thó-lūn:Tó-sū

進行的討論
(Tùi 島嶼 choán--lâi)

"Tó" kah "sū" kám ū chha? A-giâu 19:30, 18 Cha̍p-it-goe̍h 2006 (UTC)

島嶼Siu-kái

島嶼,有時陣干焦講,島嶼是一塊攏予水圍起來的土地,毋過比大陸較細,比海礁較大。

返回 "Tó-sū" 頁面。