Thó-lūn:Hái-ta

(Tùi 海礁 choán--lâi)

San-ô·-tó kám ū khó-lêng hō-chò hái-ta ê 1 chióng? A-giâu 10:14, 16 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

Góa kám-kak San-ô·-tó kóng sī hái-ta ê 1 chióng bô būn-tê. Taokara 15:00, 16 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

海礁是比島嶼閣較細的小島,抑就是佇裡捅出來,比海水較懸的一塊所在,有時陣干焦是一塊石頭,有時陣較大淡薄仔,總是一般講的海礁攏比島加真細的。

毋過欲按怎分小島佮海礁,定定會誠主觀,有的小島予人用海礁(礁)來號名,嘛有較成海礁,煞名號做島的例,總是咱講的海礁四常是石頭做的,頂懸無啥物食物,嘛無蹛

返回 "Hái-ta" 頁面。