Thó-lūn:Lâng

(Tùi choán--lâi)
?
 
刻蹛Pioneer 太空船的牌匾面頂的尪仔
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Primates
Kho: Hominidae
Sio̍k: Homo
Chéng: H. sapiens
A-chéng H. s. sapiens
Ha̍k-miâ
Homo sapiens sapiens
Linnaeus, 1758

生物學的觀點來講,是一款動物學名 Homo sapiens sapiens屬佇Hominidae(人款)這科。

總是從到今會使講大部份的人類思想攏佮人當做一款特殊的物種。

返回 "Lâng" 頁面。