Busy desk.svg Chit-ê iōng-chiá tng bô-êng bú seng-oa̍h. I hoān-sè bô hoat-tō͘ sûi hôe-hok lâng ê būn-tê.
Ke-si

siu-kái

Flooded paddy field in Wu-chih Taiwan.jpg

Meta | Commons | stats

Goá chú-iàu iōng Transliterator (í-chá hō chò ToCyrillic) phah jī. Ū sî-chūn iōng Keyman chhiâu tiāu-hû, soá jī-bó.

Tùi Holopedia ê khoàⁿ-hoat: siūⁿ--tio̍h chiah kóng.

Chōng-hóng / Current status修改

Thāi-tō·修改

  • Wiki sī kong-khai ê.
  • Hiâm Wikipedia siá liáu bô súi-khùi khah su lo̍h-chhiú chhap--1-kha ah.
  • Mài siūⁿ lâng nah ē kái góa ê mi̍h. Siūⁿ i choáⁿ-iūⁿ ē kái góa ê mi̍h.
  • Thó-lūn-ia̍h sī Wiki.

Koàn-sì修改

  • Góa khah kah-ì tiàm bûn-chiuⁿ ê thó-lūn-ia̍h thó-lūn, in-ūi khah ē-tàng lia̍p-chek chu-goân, tùi sin lâi ê pêng-iú khó-lêng ū pang-chān.
  • Góa nā lâu oē tī lí hia, lí ē-sái ti̍t-chia̍p tī hia hôe-ho̍k bô iàu-kín. Góa ē lī-iōng kàm-sī-toaⁿ tui-chong, m̄-bián cháu lâi góa chia, ke bô-êng--ê. (Thó-lūn khǹg kāng ūi mā khah hó liáu-kái kui-ê thó-lūn ê thâu-bóe.)

Nā ū siūⁿ tio̍h kî-thaⁿ ū--ê bô--ê, chiah koh pó·-chhiong.

Khang-khoè修改

Piàⁿ-sàu修改

Hoan-e̍k修改

Chhiáⁿ tàu-saⁿ-kāng:

Wiki Sū-kang修改

Te̍k-pia̍t koan-sim ê bûn-chiuⁿ修改

Thui-kóng修改

User:A-giâu/Ì-kiàn tiau-cha

Pit-kì修改

User:A-giâu/monobook.css, User:A-giâu/Pit-kì, User:A-giâu/KLP

Wikipedia:Babel
Chit-ê iōng-chiá ê bó-gúHō-ló-ōe.
en-3
This user is able to contribute with an advanced level of English.
zh-2
該用戶能以一般中文進行交流。
该用户能以一般中文进行交流。
hak-2
Liá-chak yung-fu hiáu-tet yung yit-pân ke Ha̍k-ngî lòi kâu-liù.
這隻用戶曉得用一般客語來交流。
es-1
Este usuario puede contribuir con un nivel básico de español.
ja-1
この利用者は簡単日本語を話します。
Search user languages