Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 6 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 lūi.

U

Tī lūi-pia̍t "User zh" ê ia̍h

Ē-kha 68 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 68 ia̍h.