Lūi-pia̍t:User zh

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 6 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 lūi.

U

Tī "User zh" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 63 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 63 ia̍h.