Che-sī 1 ê Wikipedia ê iōng-chiá-ia̍h.
Chit-ia̍h m̄-sī 1 ê pek-kho-chôan-su ê tiâu-ba̍k. Lí nā-sī tī Holopedia (http://zh-min-nan.wikipedia.org/) í-gōa ê bāng-chām khòaⁿ-tio̍h chit-ia̍h, án-ní lí tng-teh khòaⁿ 1 ê kiàⁿ-chām. Bāng-chām nā-bô kóng-bêng in-ê lōe-iông ùi Wikipedia ê Holopedia lâi, to ûi-hóan-liáu GNU pán-kôan hia̍p-gī. Chit-ia̍h ê iōng-chiá Kuesin bô-it-tēng ū chham-chhap Holopedia í-gōa ê bāng-chām. Chit-ia̍h khó-lêng í-keng kū-khì, siōng-sin ê chhiáⁿ-kàu chia lâi chí-kàu.
Wikimedia Ki-kim-hōe
Babel iōng-chiá ê chu-liāu
wuu-N 箇位用户以吴语母语
nan-1 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī chho·-kip.
zh-N 中文是这位用户的母语
yue-3 呢位用戶有高等粵語知識。
en-3 This user has advanced knowledge of English.
pt-1 Este utilizador tem um nível básico de português.
Chiàu iōng-chiá ê gú-gián khòaⁿ

POJ:
Góa sī Chiat-kang ê ha̍k-chú. Hiān-chāi ki-chū chāi Hiang-káng.
Iú-sū chhéng kàu thó-lūn-ia̍h.
漢字
我是浙江的學生,現在住在香港
有事請到討論頁。