lí hó , góa ê iōng hō͘ bīn tī î chhú . to-siā

Babel iōng-chiá ê chu-liāu
zh-N 中文是这位用户的母语
en-N This user has a native understanding of English.
Chiàu iōng-chiá ê gú-gián khòaⁿ