Wikipedia:Babel
這個用戶的母語中文
这个用户的母语中文
This user is a native speaker of English.
nan-0
Chit-ê iōng-chiá m̄-bat Hō-ló-ōe (iah-sī liáu-kái ū khùn-lân).