Lūi-pia̍t:User nan-0

nan-0
Chit-ê lūi-pia̍t ê iōng-chiá m̄-bat Hō-ló-ōe (iah-sī liáu-kái ū khùn-lân).

Tī lūi-pia̍t "User nan-0" ê ia̍h

Ē-kha 126 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 126 ia̍h.