Che-sī 1 ê Wikipedia ê iōng-chiá-ia̍h.
Chit-ia̍h m̄-sī 1 ê pek-kho-chôan-su ê tiâu-ba̍k. Lí nā-sī tī Holopedia (http://zh-min-nan.wikipedia.org/) í-gōa ê bāng-chām khòaⁿ-tio̍h chit-ia̍h, án-ní lí tng-teh khòaⁿ 1 ê kiàⁿ-chām. Bāng-chām nā-bô kóng-bêng in-ê lōe-iông ùi Wikipedia ê Holopedia lâi, to ûi-hóan-liáu GNU pán-kôan hia̍p-gī. Chit-ia̍h ê iōng-chiá 唐吉訶德的侍從 bô-it-tēng ū chham-chhap Holopedia í-gōa ê bāng-chām. Chit-ia̍h khó-lêng í-keng kū-khì, siōng-sin ê chhiáⁿ-kàu chia lâi chí-kàu.
Wikimedia Ki-kim-hōe

2024 nî 05 goe̍h 19 ji̍t, 02:57, lé-pài.

Goá ê Sî-kan:
2024 Gō·-goe̍h
lé-pài
10:57
02:57 UTC
Babel iōng-chiá ê chu-liāu
nan-N Chit-ê iōng-chiá tùi sè-hàn tō kóng Bân-lâm-gú.
cdo-N Cī ciáh ê̤ṳng-hô gì mū-ngṳ̄Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
茲隻用戶其母語閩東語
hak-1 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t he chhû-khip.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力是初級
zh-3 这位用户的中文达到高级水平
en-3 This user has advanced knowledge of English.
ja-2 この利用者は中級日本語ができます。
ko-1 이 사용자는 한국어조금 할 수 있습니다.
Chiàu iōng-chiá ê gú-gián khòaⁿ
This user lives in New Zealand.
This user lives in or hails from Shanghai.
This user supports Donald Trump, trusting that he can make America great again.
Cat Lover This user is a
cat lover
.
Hàn jī m̄ sī Bân Lâm gí (ia̍h Tâi gí) ê bûn jī. Bân Lâm gí (ia̍h Tâi gí) eng kai o̍h Oa̍t Lâm gí, hùi tû Hàn jī, lóng ēng ka kī ê Pe̍h ōe jī lâi siá.

漢字m̄ sī閩南語(ia̍h臺語)ê文字。閩南語(ia̍h臺語)應該o̍h越南語,廢除漢字,lóng用ka kī ê白話字來寫。