Wikipedia:Babel
This user is a native speaker of English.
這個用戶的母語中文
这个用户的母语中文
nan-1
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Hō-ló-ōe ê lêng-le̍k sī chho·-kip.
ja-1
この利用者は簡単日本語を話します。
Search user languages

Hok-kiàn siu-kái

Góa sī Sin-ka-pho ê Tiô-chiu-lâng . Lí ū sim-mi̍h tāi-chì, chhì khì chhōe góa, góa tī Tiong-bûn ê wikipedia.

Góa ōe kóng tām-po̍h (chho·-ki̍p) Hok-kiàn-ōe, kóng kah m̄-sī tok-kong.

Diô-jiǔ oê siu-kái

Wà sī Seng-ka-pho gâi Diô-jiǔ nâng. Ta bu si lè wu sÎ mi si ai wa xiô· hu, lai tô·ng bung gai Wikipedia que wa. Lè wu si mi mung toi, ô·i sai dòr tze kor lao lok lai lao nngang. wa wu si ôi lai zé kor che moit kia. Wa Diô-jiǔ gâi zhui peng, si tông teng ji seh.

Article siu-kái