Lūi-pia̍t:User languages

Lia̍t-chhut Holopedian ē-hiáu ê gí-giân. Chhiáⁿ chham-khó Wikipedia:Babel.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 19 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 19 lūi.

S

U