Lūi-pia̍t:User fr

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 4 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 4 lūi.

U

Tī "User fr" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 76 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 76 ia̍h.