Paiwan Wikimedians User Group logo 1.png
Babel iōng-chiá ê chu-liāu
nan-N Chit-ê iōng-chiá tùi sè-hàn tō kóng Bân-lâm-gú.
zh-Hant-TW-3 這位使用者有進階水平的臺式繁體中文知識。
en-3 This user has advanced knowledge of English.
fr-1 Cet utilisateur dispose de connaissances de base en français.
pwn-1 macaqu a pagalju tua pinayuanan aicu a caucau.
Chiàu iōng-chiá ê gú-gián khòaⁿ

chū-iû goân-á sī ū châi-tiāu ê lâng chiah ē chū-iû. tâi-gí kám-ū chū-iû? tâi-oân kám-ū chū-iû ah? bân-lâm a, bân-lâm, khì lóng m̄-bat khì kòe ê só͘-chai lâi chiâⁿ-chò góa ê gí-giân ê miâ.

chit-chūn leh siá wikipedia nua pinayuanan. nā ū hèng-chhù tàu-tīn siá pinayuanan, chhiáⁿ lâi ka-ji̍p paiwan wiki mûi-thé siā-thoân.

djavadjavay! sinuljivatjan a mapuljat. ti ripun a ku pinapungadan na pinayuanan. se lamtaw aken. venecivecik itjen tua tja kai i tua Wikimedia Incubator. ulja itjen a semanwiki nua pinayuanan nutiaw. kisamuljai!

捱兜在這/共隻上坡/共隻下坡/文字為到麼个而寫?-- lyrics from one of my favorite songs in Taiwanese Hakka.

ngô siú siá ngô khió.

“Pastay piakolingkin piakaimahan. Ito Thao Panu Kapamumu,” he says. It translates in English to: “Everyone is safe and doing well. I am of the Thao people, Panu Kapamumu.”-- quoted from [1]