Wikipedia:Babel
這個用戶的母語中文
这个用户的母语中文
en-1
This user is able to contribute with a basic level of English.
nan-1
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Hō-ló-ōe ê lêng-le̍k sī chho·-kip.

góa tòa lí tâi-wân.
一個維基新手。
也是一個高中新鮮人。
Sui-jiân góa ê tâi-gí kong ka bo saⁿ hó·, m̀ ko· góa è kóaⁿ-kín lâi o̍h. Mà hi-bāng ù 1 kong góa è dóng iōng chū-jiân ê tâi-gí kah tāi-ke chò-hóe lâi thó-lūn.
若是我的poj(很破><......我自己也知道)輸入有什麼問題,請大家不吝指教!