Kheh-ka-gí

(Tùi Kheh-oē choán--lâi)


Kheh-ka-gí, iā kiò choè Kheh-gí kap Kheh-oē, sī 1 chióng gí-giân.

Kheh-ka-gí
Hak-kâ-ngî/客家語
Goân-chū kok-ka  Tiong-kok,  Tâi-oân,  Sin-ka-pho,  Má-lâi-se-a,  Ìn-nî
Sú-iōng tē-khu  Tiong-kok Kńg-tang, Hok-kiàn, Hiang-káng, Kang-sai;
 Tâi-oân
bú-gí sú-iōng-chiá 34,000,000
Gí-hē
Bûn-jī hē-thóng Kheh-gí Pe̍h-oē-jī
Hàn-jī
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân  Tiong-hoâ Bîn-kok
Sêng-jīn ê
chió-sò͘ gí-giân
 Tiong-hoâ Bîn-kok ê 1 chióng kau-thong ūn-su gí-giân
Koán-lí ki-kò͘ Tiong-hoâ Bîn-kok Kheh-ka Úi-oân-hoē
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-3 hak
Glottolog hakk1236
Linguasphere

79-AAA-g > 79-AAA-ga

(+ 79-AAA-gb transition to 79-AAA-h)

Kheh-ka-gí ê hun-pò͘
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ū Kheh-ka-gí ê pán-pún.