Kńg-tang-séng

(Tùi Kńg-tang choán--lâi)


Kńg-tang-séng (廣東省), kán-chheng Oa̍t (粵), sī Tiong-kok lâm-hng ê chi̍t-ê séng, tiàm tī Lâm-niá ê lâm—sì, Lâm-hái ê pak-hōaⁿ. Séng-to͘ sī Kńg-chiu-chhī.

Kńg-tang-séng
广东省
—  Séng  —
Goân-bûn choán-siá
 - Hàn-jī 广东省 (Kńg-tang-séng)
 - Kán-chheng 粤 (Oa̍t)
 -  
Kńg-tang-séng ê só͘-chāi. ê uī-tì
Kńg-tang-séng ê só͘-chāi. ê uī-tì
Kńg-tang-séng ê só͘-chāi.
Keng-hūi-tō͘: 20°13′1″N 117°11′2″E / 20.21694°N 117.18389°E / 20.21694; 117.18389
Siú-hú
(kap siāng-toā siâⁿ-chhī)
Kńg-chiu-chhī
Hêng-chèng khu-he̍k 21 ê tē-kip, 121 ê koān-kip, 1642 ê hiong-kip
Chèng-hú
 - Séng-úi Su-kì Ô͘ Chhun-hoâ
 - Séng-tiúⁿ Má Heng-sūi
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 177,900 km2
Jîn-kháu (2008)
 - Lóng-chóng 95,440,000 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 536.5/km2
Jîn-kháu thóng-kè
 - Bîn-cho̍k kò͘-sêng Hàn-cho̍k - 99%
Chòng-cho̍k - 0.7%
Iâu-cho̍k - 0.2%
 - Giân-gú ia̍h hong-giân Oa̍t-gí
Kheh-ka-gí
Tiô-chiu-oē
Lûi-chiu-oē
Phó͘-thong-oē
GDP (2008) CNY 3.57 trillion (tē 1 miâ)
 • múi lâng CNY 37,588 (tē 6 miâ)
 • cheng-tióng
HDI (2005) 0.807 (ko) (tē 6 miâ)
Bāng-chām http://www.gd.gov.cn

Ki-pún chu-liāu

siu-kái
 • Séng-to͘: Kńg-chiu
 • Chóng bīn-chek:186,000 km²
  • pâi-miâ:15
  • chiàm chôan-kok bīn-chek: 1.94%
 • Chúi-he̍k chiàm chóng bīn-chek: xx
 • Chòe kīn jîn-kháu chu-liāu (2020 nî)
  • Jîn-kháu:126,012,510
  • Jîn-kháu pâi-miâ: tē-1
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 701
  • Jîn-kháu chiàm chôan-kok: 8.93%
 • GDP chòe-kīn chu-liāu (2021 nî)
  • GDP chóng gia̍h: 16.4 tiāu
  • GDP chiàm chôan-kok: 10.9%
  • GDP pâi-miâ: Tē-it
  • Lâng pêng-kīn GDP: 98285 kho͘ Jîn-bîn-pè

Bûn-hoà

siu-kái
 • niáⁿ-lâm-bûn-hoà

Le̍k-sú

siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Tē-lí

siu-kái

Hêng-chèng-khu

siu-kái

Lóng-chóng kóan-ha̍t 21 ê Tē-kip-chhī, 54 ê chhī-ha̍t-khu, 23 ê kōan-kip-chhī, 41 ê kōan kah 3 ê chū-tī-kōan.

Tē-kip-chhī

siu-kái

Keng-chè

siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Bûn-hòa

siu-kái

Lú-iû

siu-kái