Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hêng-chèng-khu

Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê tē-hng hêng-chèng-khu lóng-chóng 4 ê chân-kip, chū koân kàu kē hun-pia̍t sī séng-kip hêng-chèng-khu, tē-kip hêng-chèng-khu, koān-kip hêng-chèng-khu, hiong-kip hêng-chèng-khu. Kî-tiong sio̍k séng-kip hêng-chèng-khu ·ê ū 34 ê, pau-hâm 4 ê ti̍t-hat-chhī, 23 ê séng, 5 ê chū-ti-khu kap 2 ê te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu.

Tiong-kok ê hêng-chèng-khu

Séng-kip hêng-chèng-khu siu-kái

Séng siu-kái

Miâ Kui-hoān Hàn-jī Hàn-gú Pheng-im Séng-to͘
An-hui-séng 安徽省 Ānhuī Shěng Ha̍p-pûi-chhī
Chheng-hái-séng 青海省 Qīnghǎi Shěng Se-lêng-chhī
Chiat-kang-séng 浙江省 Zhèjiāng Shěng Hâng-chiu-chhī
Hái-lâm-séng 海南省 Hǎinán Shěng Hái-kháu-chhī
Hek-liông-kang-séng 黑龙江省 Hēilóngjiāng Shěng Hah-ní-pin-chhī
Hok-kiàn-séng 福建省 Fújiàn Shěng Hok-chiu-chhī
Hô-lâm-séng 河南省 Hénán Shěng Tēⁿ-chiu-chhī
Hô-pak-séng 河北省 Héběi Shěng Chio̍h-ka-chng-chhī
Hûn-lâm-séng 云南省 Yúnnán Shěng Khun-bêng-chhī
Kam-siok-séng 甘肃省 Gānsù Shěng Lân-chiu-chhī
Kang-sai-séng 江西省 Jiāngxī Shěng Lâm-chhiong-chhī
Kang-so͘-séng 江苏省 Jiāngsū Shěng Lâm-kiaⁿ-chhī
Kiat-lîm-séng 吉林省 Jílín Shěng Tiông-chhun-chhī
Kńg-tang-séng 广东省 Guǎngdōng Shěng Kńg-chiu-chhī
Kùi-chiu-séng 贵州省 Guìzhōu Shěng Kùi-iông-chhī
Liâu-lêng-séng 辽宁省 Liáoníng Shěng Sím-iông-chhī
Ô͘-lâm-séng 湖南省 Húnán Shěng Tn̂g-soa-chhī
Ô͘-pak-séng 湖北省 Húběi Shěng Bú-hàn-chhī
Siám-sai-séng 陕西省 Shǎnxī Shěng Se-an-chhī
Soaⁿ-sai-séng 山西省 Shānxī Shěng Thài-goân-chhī
Soaⁿ-tang-séng 山东省 Shāndōng Shěng Chè-lâm-chhī
Sù-chhoan-séng 四川省 Sìchuān Shěng Sêng-to͘-chhī
Tâi-oân-séng 台湾省[chù 1] Táiwān Shěng Tâi-pak-chhī

Chū-ti-khu siu-kái

Miâ Kui-hoān Hàn-jī Hàn-gú Pheng-im Siú-hú
Lāi-bông-kó͘ Chū-tī-khu 内蒙古自治区 Nèi Měnggǔ Zìzhìqū Hohhot-chhī
Kńg-sai Chòng-cho̍k Chū-tī-khu 广西壮族自治区 Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū Lâm-lêng-chhī
Lêng-hā Hoê-cho̍k Chū-tī-khu 宁夏回族自治区 Níngxià huízú Zìzhìqū Gîn-chhoan-chhī
Se-chōng Chū-tī-khu 西藏自治区 Xīzàng Zìzhìqū Lhasa-chhī
Sin-kiong Uyghur Chū-tī-khu 新疆维吾尔自治区 Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū Ürümchi-chhī

Ti̍t-hat-chhī siu-kái

Miâ Kui-hoān Hàn-jī Hàn-gú Pheng-im
Pak-kiaⁿ-chhī 北京市 Běijīng Shì
Siōng-hái-chhī 上海市 Shànghǎi Shì
Thian-chin-chhī 天津市 Tiānjīn Shì
Tiông-khèng-chhī 重庆市 Chóngqìng Shì

Te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu siu-kái

Miâ Kui-hoān Hàn-jī Hàn-gú Pheng-im
Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu 香港特別行政区 Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū
Ò-mn̂g Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu 澳门特別行政区 Àomén Tèbié Xíngzhèngqū

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái

Pī-chù siu-kái

  1. Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok bô si̍t-chè koán-hat i seng-chheng ê Tâi-oân-séng kap Hok-kiàn-séng ê Kim-mn̂g, Má-chó͘.