Hek-liông-kang-séng (黑龍江省) , mā ū lâng kóng O͘-liông-kang-séng (烏龍江省), sī Tiong-kok Tang-pak tē-khu ê chi̍t-ê séng, séng-hōeHah-ní-pin-chhī.

Hek-liông-kang-séng
黑龙江省
—  Séng  —
Goân-bûn choán-siá
 - Hàn-jī 黑龙江省 (Hek-liông-kang-séng)
 - Kán-chheng 黑 (Hek)
 -  
Hek-liông-kang-séng ê só͘-chāi. ê uī-tì
Hek-liông-kang-séng ê só͘-chāi. ê uī-tì
Hek-liông-kang-séng ê só͘-chāi.
Keng-hūi-tō͘: 48°N 129°E / 48°N 129°E / 48; 129
Siú-hú
(kap siāng-toā siâⁿ-chhī)
Hah-ní-pin-chhī
Hêng-chèng khu-he̍k 13 ê tē-kip, 130 ê koān-kip, 1274 ê hiong-kip
Chèng-hú
 - Séng-úi Su-kì Zhang Qingwei
 - Séng-tiúⁿ Lu Hao
Bīn-chek [1]
 - Lóng-chóng 454,800 km2
Jîn-kháu (2010)[2]
 - Lóng-chóng 38,312,224 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 84.2/km2
Jîn-kháu thóng-kè
 - Bîn-cho̍k kò͘-sêng Hàn-cho̍k: 95%
Boán-chiu-cho̍k: 3%
Tiâu-sián-cho̍k: 1%
Bông-kó͘-cho̍k: 0.4%
Hoê-cho̍k: 0.3%
 - Giân-gú ia̍h hong-giân
GDP (2016) CNY 1.53 trillion
USD 232 billion (tē 20 miâ)
 • múi lâng CNY 40,365
USD 6,079 (tē 20 miâ)
 • cheng-tióng
HDI (2014) 0.755[3] (ko) (tē 12 miâ)
Bāng-chām www.hlj.gov.cn

Hêng-chèng-khu

siu-kái

Jîn-kháu

siu-kái

Le̍k-sú

siu-kái

Tē-lí

siu-kái

Bûn-hòa

siu-kái

Chham-khó

siu-kái
  1. "Doing Business in China – Survey". Ministry Of Commerce – People's Republic Of China. goân-loē-iông tī 5 August 2013 hőng khó͘-pih. 5 August 2013 khòaⁿ--ê. 
  2. "Communiqué of the National Bureau of Statistics of People's Republic of China on Major Figures of the 2010 Population Census [1] (No. 2)". National Bureau of Statistics of China. 29 April 2011. goân-loē-iông tī 27 July 2013 hőng khó͘-pih. 4 August 2013 khòaⁿ--ê. 
  3. 《2013中国人类发展报告》 (PDF) (ēng Hôa-gí). United Nations Development Programme China. 2013. goân-loē-iông (PDF) tī 2013-11-29 hőng khó͘-pih. 2014-01-05 khòaⁿ--ê.