Jîn-bîn-pè (Kán-hòa-jī: 人民币; Thoân-thóng Hàn-jī: 人民幣; Hàn-gí Pheng-im: rénmínbì) (Kì-jīn: ¥; kau-e̍k tāi-bé: CNY) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hoè-pè. Tī Tâi-oân bîn-kan ū lâng kóng-chò lâng-thâu-choá. M̄-koh i chèng-sek thong-iōng ê khu-he̍k bô pau-koat Hiong-káng kap Ò-mn̂g chit 2 ê te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu.

Jîn-bîn-pè
人民币
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé CNY
Sò͘-jī tāi-bé 156
Chí-sò͘ 2
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1 yuán ()
 ​110 jiǎo ()
 ​1100 fēn ()
ho̍k-sò͘ Chia hòe-pè miâ-jī ê gí-giân bô ho̍k-sò͘ kap tan-sò͘ ê khu-pia̍t.
Kì-hō / ¥
yuán () Phó͘-thong-oē: kuài ()
Hô-ló-oē: kho͘ ()
jiǎo () Phó͘-thong-oē: máo ()
Hô-ló-oē: kak ()
Gîn-phiò CN¥1, CN¥5, CN¥10, CN¥20, CN¥50, CN¥100
Gîn-kak-á CN¥0.01, CN¥0.02, CN¥0.05, CN¥0.1, CN¥0.5, CN¥1
Thóng-kè
khai-sí sú-iōng 1948 nî 12 goe̍h 1 ji̍t​ (75 nî í-chêng)​ (1948-12-01)
chhú-tāi Kim-oân-koàn
Koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
 Tiong-kok
Hui-koaⁿ-hong
sú-iōng-chiá
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Tiong-kok Jîn-bîn Gîn-hâng
 Bāng-chām www.pbc.gov.cn
Ìn-soat-chiá Tiong-kok Ìn-chhau Chō-pè Chi̍p-thoân
 Bāng-chām www.cbpm.cn
Chō-pè-kio̍k Tiong-kok Ìn-chhau Chō-pè Chi̍p-thoân
 Bāng-chām www.cbpm.cn
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 2.5% (2017)
 Chu-liāu [1]
 Hong-hoat CPI
Hoē-lu̍t koà-kau

Jîn-bîn-pè ê ki-pún tan-ūi sī kho͘ (yuán), 1 kho͘ koh thiah-chò 10 kak (jiǎo), 1 kak thiah-chò 10 sián (fēn).

I ê hoat-hêng-chiá sī Tiong-kok Jîn-bîn Gîn-hâng, iā tō-sī Tiong-kok ê hoè-pè chú-koán ki-kò͘, he̍k-chiá-sī kóng Tiong-iong Gîn-hâng. Jîn-bîn-pè tī ISO 4217 ê kán-siá sī "CNY", m̄-koh mā tiāⁿ-tiāⁿ kán-séng chò "RMB". I ê kì-jīn sī ¥.

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê CNY ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái

  1. "RMB increases its influence in neighbouring areas". People's Daily. 17 February 2004. 13 January 2007 khòaⁿ--ê. 
  2. Hungwe, Brian. "Zimbabwe's multi-currency confusion". BBC. 22 July 2014 khòaⁿ--ê. 
  3. "Zimbabwe to make Chinese yuan legal currency after Beijing cancels debts". The Guardian. 21 December 2015. 26 December 2015 khòaⁿ--ê. 

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái