Jîn-bîn-pè

Jîn-bîn-pè (Kán-thé Hàn-jī: 人民币; Hoân-thé Hàn-jī: 人民幣; Hàn-gí Pheng-im: rénmínbì) (Kì-jīn: ¥; kau-e̍k tāi-bé: CNY) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hoè-pè. Tī Tâi-oân bîn-kan ū lâng kóng-chò lâng-thâu-choá. M̄-koh i chèng-sek thong-iōng ê khu-he̍k bô pau-koat Hiong-káng kap Ò-mn̂g chit 2 ê te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu.

Jîn-bîn-pè ê ki-pún tan-ūi sī khoo (yuan), 1 khoo koh thiah-chò 10 kak (jiao), 1 kak thiah-chò 10 tsiam (fen).

I ê hoat-hêng-chiá sī Tiong-kok Jîn-bîn Gîn-hâng, iā tō-sī Tiong-kok ê hoè-pè chú-koán ki-kò͘, he̍k-chiá-sī kóng Tiong-iong Gîn-hâng. Jîn-bîn-pè tī ISO 4217 ê kán-siá sī "CNY", m̄-koh mā tiāⁿ-tiāⁿ kán-séng chò "RMB". I ê kì-jīn sī ¥.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái