Tiong-kok Jîn-bîn Gîn-hâng

Tiong-kok Jîn-bîn Gîn-hâng (Hàn-jī: 中国人民银行; Hàn-gú Pheng-im: Zhōngguó Rénmín Yínháng) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê Tiong-iong Gîn-hâng, tio̍h sī Tiong-kok ê hoè-pè chú-koán ki-koan. 1948 nî 12 goe̍h 1 ji̍t tiàm Pak-kiaⁿ-chhī sêng-li̍p. Hêng-chèng siong sio̍k Tiong-kok Kok-bū-īⁿ ti̍t-chiap koán-lí ê chèng-hú ki-koan.

Tiong-kok Jîn-bîn Gîn-hâng Chóng-pō͘

Tiong-kok Jîn-bîn Gîn-hâng hū-chek Jîn-bîn-pè ê hoat-hêng kap koán-lí.