Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Kok-bū-īⁿ

Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Kok-bū-īⁿ (Hàn-jī: 中华人民共和国国务院; Hàn-gú Pheng-im: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Guówùyuàn) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok siōng-kôan kok-ka kôan-le̍k ki-koan ê chı̍p-hêng ki-koan, iā-tio̍h-sī siāng-kôan kok-ka hêng-chèng ki-koan. I sī iû chóng-lí, hù chóng-lí, kok-bū úi-ôan kah kok pō͘ ê pō͘-tiúⁿ, úi-goan-hōe chú-jīm téng-téng ê jîn-gôan chó͘-sêng.

Hiān-jīm ê Tiong-kok Kok-bū-īⁿ chóng-lí sī Un Ka-pó.