Eng-pōng (pound) sī Liân-ha̍p Ông-kok ê hoè-pè. 1 eng-pōng koh hun-chò 100 eng-sián (pence).

Eng-pōng
Pound
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé GBP
Sò͘-jī tāi-bé 826
Chí-sò͘ 2
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​1100 Penny
 ​1240 Penny (pre-decimal)
ho̍k-sò͘ Pounds
Penny Pence
Kì-hō £
Penny p (d pre-decimal)
Phian-miâ Quid (tan-sò͘ kap ho̍k-sò͘)
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng £5, £10, £20, £50
 hán-tit ēng £1[chù 1], £100[chù 1]
Gîn-kak-á 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Eng-lân Gîn-hâng
 Bāng-chām www.bankofengland.co.uk
Ìn-soat-chiá
 Bāng-chām
Chō-pè-kio̍k Ông-ka Chō-pè Kio̍k
 Bāng-chām www.royalmint.com
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 5.1% (kàu 2021-11 ûi-chí ê 12 goe̍h-ji̍t)
 Chu-liāu [2]
 Hong-hoat CPI
Hoē-lu̍t hō͘ koà-kau

Eng-kok chîⁿ ē hō-chò "pōng" sī in-ūi 1 pōng ê "sterling gîn" tō ta̍t 1 eng-pōng, iā "sterling" koh hō͘ lâng kiò-chò "pound sterling" (pound tō sī pōng ê Eng-gí). "Sterling gîn" sī chhú 92.5% iah koh khah chē ê gîn só͘ chù ê hūn-kim.

Eng-pōng ê kì-jīn sī £, chit-ê hō kap toā-pún lô-má-jī ê L sio-siâng-á sio-siâng, i ê khí-tì sī in-ūi L tāi-piáu "Libra", iā tō sī Latin-bûn ê pōng. Nā eng-sián (penny) ê kì-jīn sī "p" (tha̍k-chò "pee", ho͘-im chhiūⁿ jī-bó ê tho̍k-im). Poàⁿ eng-pōng thang siá-chò 50p iah £0.50, Eng-gí tō kóng "fifty pee".

Taⁿ eng-pōng ū hoat-hêng ê gîn-kak-á ū 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1 kap £2. Choá-phiò ū £5, £10, £20, kap £50--ê.

Kū hē-thóng siu-kái

Ùi 1971 nî khai-sí, 1 pōng chiah thiah-chò 100 eng-sián (penny), nā che chìn-chêng 1 pōng sī thiah-chò 20 shilling. 1 shilling koh thang hun-chò 12 eng-sián.

Shilling kap eng-sián (penny) ê kì-jīn sī ùi Lô-má ê gîn-kak-á lâi--ê, chhú "s" tāi-piáu shilling (lâi-goân sī Latin-bûn ê "solidus"), "d" tāi-piáu eng-sián (penny) (lâi-goân sī Latin-bûn ê "denarius"). Hit chūn ê 1 sián koh ē-tàng thiah-chò 4 farthing. Chóng--sī farthing tī 1961 nî tō bô koh sú-iōng--a, in-toaⁿ sī i kè-ta̍t siuⁿ-koè-thâu kē.

Tī 1971 nî chìn-chêng ê kū hē-thóng ū hoat-hêng chiah-ê gîn-kak-á: 1/2d (poàⁿ sián; ha'pence), 1d (1 sián, onepenny), 3d (3 sián, threepence; Eng-kok-lâng ka hō-chò "threepenny bit"); 6d (6 sián, sixpence); 1s (1 shilling, mā kóng-chò "one bob"); 2s (2 shilling, kóng-chò "a florin"); 2s6d (2 shilling koh 6 sián, kóng "half a crown").

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê GBP ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR HKD JPY TWD USD

Chù-kha siu-kái

  1. 1.0 1.1 Scotland and Northern Ireland only

Chham-khó siu-kái

  1. "British Indian Ocean Territory Currency". Wwp.greenwichmeantime.com. 2 August 2013. goân-loē-iông tī 22 July 2016 hőng khó͘-pih. 28 July 2014 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  2. "Consumer price inflation, UK: November 2021". ons.gov.uk. Office for National Statistics. 15 December 2021. 

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái