Guernsey Tāi-koan-só͘ (--代官所, Eng-gí: Bailiwick of Guernsey, Hoat-gí: Bailliage de Guernesey) sī tiàm-tī Hoat-kok Normandie hái-hōaⁿ piⁿ--a ê 1-ê Britain ông i-lāi-tē (crown dependency). Guernsey-tó hām hù-kīn ê Jersey-tó hō-chò Hái-tō Kûn-tó. Hêng-chèng-siōng Guernsey chit-ê bailiwick pau-koah Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou, Burhou, kap kî-thaⁿ ê sió-tó.

Guernsey Tāi-koan-só͘
Bailiwick of Guernsey

Bailliage de Guernesey

Bailliage dé Guernési
Guernsey Tāi-koan-só͘ ê kî-á
kî-á
Guernsey Tāi-koan-só͘ ê koaⁿ-hng ìn-á
Hui-chong
Siōng-koa: Sarnia Cherie
"Chhin-ài ê Guernsey"
Chú-khoân kok-ka Liân-ha̍p Ông-kok
Siú-hú
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Saint Peter Port
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí, Guernsey Norman Hoat-gí (Guernésiais), Hoat-gí
sêng-jīn ê tē-hng gí-giân Sark-gí (Sercquiais), Alderney-gí (Auregnais)
Chèng-hú gī-hoē-chè, kun-chú li̍p-hiàn
• Normandy Kong
Charles 3-sè
• hù-chóng-tok
Richard Cripwell
• Tāi-koan
Richard McMahon
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hōe
Bīn-chek
• Lóng-chóng
78 km2 (30 sq mi)
• Chúi-he̍k (%)
0
Jîn-kháu
• 2016 nî kó͘-kè
67,334 (tē 206 miâ)
• Bi̍t-tō͘
844/km2 (2,185.9/sq mi) (tē 14 miâ)
GDP (PPP) 2003 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$2.1 cha̍p-ek (tē 176 miâ)
• Pêng-kin
£33,123 (tē 10 miâ)
GDP (bêng-gī) 2021 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$4,513,630,000
HDI (2008 nî) 0.975
chin ko · tē 9 miâ
Hoè-pè Eng-pōng (£) (GBP)
Manx pound (GGP)
Sî-khu UTC (GMT)
 • Joa̍h-thiⁿ (DST)
UTC+1 (BST)
Sî-kan keh-sek dd/mm/yyyy
Siong-iōng tiān-goân 230 V–50 Hz
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +44
ISO 3166 tāi-hō GG
Siōng-téng domain .gg

Guernsey kap kî-thaⁿ ê ông-tē kāng-khoán, ti̍t-sio̍k Britain Ông, só͘-í m̄ sī Liân-ha̍p Ông-kok ê 1 pō͘-hūn. Chóng--sī Liân-ha̍p Ông-kok hū-chek chiah-ê tó ê kok-hông.

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái