Guernsey Tāi-koan-só͘
Bailiwick of Guernsey

Bailliage de Guernesey
Bailliage dé Guernési

Flag of Guernsey.svg Coat of arms of Guernsey.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Guernsey ê só͘-chāi
Guernsey ê só͘-chāi.
Siú-hú St. Peter Port

Guernsey Tāi-koan-só͘ (--代官所, Eng-gí: Bailiwick of Guernsey, Hoat-gí: Bailliage de Guernesey) sī tiàm-tī Hoat-kok Normandie hái-hōaⁿ piⁿ--a ê 1-ê Britain ông i-lāi-tē (crown dependency). Guernsey-tó hām hù-kīn ê Jersey-tó hō-chò Hái-tō Kûn-tó. Hêng-chèng-siōng Guernsey chit-ê bailiwick pau-koah Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou, Burhou, kap kî-thaⁿ ê sió-tó.

Guernsey kap kî-thaⁿ ê ông-tē kāng-khoán, ti̍t-sio̍k Britain Ông, só͘-í m̄ sī Liân-ha̍p Ông-kok ê 1 pō͘-hūn. Chóng--sī Liân-ha̍p Ông-kok hū-chek chiah-ê tó ê kok-hông.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái