Hái-tō Kûn-tó (Eng-gí: Channel Islands; Norman-gí: Îles d'la Manche, Hoat-gí: Îles Anglo-Normandes ia̍h Îles de la Manche) sī tiàm tī English Hái-tō (English Channel) ê kûn-tó, oá Hoat-kok Normandie hái-hoāⁿ.

Hêng-chèng

siu-kái

Hái-tō Kûn-tó bīn-chek 194 km², pau-hâm Guernsey kap Jersey 2 ta̍h, chú-koân sio̍k Liân-ha̍p Ông-kok hông-ka (Crown dependency).