Hoat-kok (法國, Hoat-gú: République française), ma kiò-chò Hu̍t-lân-se, Pu̍t-lân-se (佛蘭西), Se-á-kok (西仔國) kap Hoat-lân-se (法蘭西), sī Au-chiu sai-pêng ê kiōng-hô-kok. I ê chhù-piⁿ ū Pe̍k-ní-gī, Luxembourg, Tek-kok, Sūi-se, Í-tāi-lī, Monaco, Andorra, kap Se-pan-gâ. Hoat-kok sī Au-chiu Liân-bêng ê hoat-khí hōe-oân ê 1 ê; ū iōng euro. I mā sī NATO, Liân-ha̍p-kok An-chôan Lí-sū-hōe ê hōe-oân. Hoat-kok ū he̍k-chú bú-khì.

Hu̍t-lân-se Kiōng-hô-kok
République française
Hoat-kok kî-á
kok-kî
Hoat-kok kok-hui
kok-hui
Chu-kù: Liberté, égalité, fraternité
"Chū-iû, pêng-téng, phok-ài"
Kok-koa: La Marseillaise
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Pa-lí
Koaⁿ-hong gí-giân Hoat-gí
Sêng-jīn ê kok-ka gí-giân Hoat-gí
Chèng-hú tan-it-chè, poàn-chóng-thóng-chè, kiōng-hô-kok
• chóng-thóng
Emmanuel Macron
• chóng-lí
Gabriel Attal
Li̍p-hoat ki-kò͘ Kok-hoē
Goân-ló-īⁿ
Kok-bîn-gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
640,679 km2 (247,368 sq mi) (tē 42 miâ)
• chúi-he̍k (%)
0.86
Jîn-kháu
• 2024 nî kó͘-kè
Neutral increase 68,373,433 (tē 20 miâ)
• Bi̍t-tō͘
122/km2 (316.0/sq mi) (tē 89 miâ)
GDP (PPP) 2024 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$3.988 bān-ek (tē 10 miâ)
• Pêng-kin
Increase$60,339 (tē 26 miâ)
GDP (bêng-gī) 2024 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$3.130 bān-ek (tē 7 miâ)
• Pêng-kin
Increase$47,359 (tē 23 miâ)
Gini (2022 nî) Negative increase 29.8
HDI (2022 nî) Steady 0.910
chin ko · tē 28 miâ
Hoè-pè Euro (€) (EUR)
Sî-khu UTC+1 (CET)
• Hā-sî-kan (DST)
UTC+2 (CEST)
Sî-kan keh-sek dd/mm/yyyy (AD)
Siong-iōng tiān-goân 230 V–50 Hz
Khui-chhia hong-hiòng
Tiān-oē khu-hō +33
ISO 3166 tāi-hō FR
Siōng-téng domain .fr

Tē-lí

siu-kái
 
Oē-chheⁿ tô͘

Hoat-kok bīn-chek 550,000 km², sī se Au-chiu siōng toā ê kok-ka. I piⁿ--á ū Pak-hái, Eng-kok hái-kiap (Hoat-gí: La Manche, chhiú-ńg), Tāi-se-iûⁿ, kap Tē-tiong-hái; hái-hoāⁿ lóng-chóng sī 3,427 kong-lí tn̂g.

Tî-liáu tang-pak-pêng ê pō͘-hūn, Hoat-kok ê piⁿ-kài chú-iàu sī thian-jiân ê kài-soàⁿ. Lâm-pêng ê Pyrénées soaⁿ-me̍h kā Hoat-kok kap Se-pan-gâ hun-khui. Tang-pêng ê Alpes kap Jura soaⁿ-me̍h sī i kap Í-tāi-lī í-ki̍p Sūi-se ê chū-jiân piⁿ-kài.

Hoat-kok siōng tn̂g ê hô sī Loire-hô, tùi tang-lâm-pō͘ ê Ardèche-khu lâu khì sai-pêng ê Tāi-se-iûⁿ. Loire-hô ū 1,020 kong-lí tn̂g; i 117,000 km² ê liû-he̍k chhiau-kòe Hoat-kok bīn-chek ê gō͘-hun-chi-it.

Le̍k-sú

siu-kái

Tī hiān-sî Hoat-kok só͘ hoat-hiān ê siāng kó͘ ê jîn-lūi tāi-iok chûn-chāi tī 1,800,000 nî chêng.

Tī chêng 600 nî, Ionia-lângTē-tiong-hái kiàn-li̍p siâⁿ-chhī. Tông-sī, Gallia-lâng mā chìn-ji̍p liáu Hoat-kok.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: France