"Tek-ì-chì" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Tek-ì-chì (khu-pia̍t-ia̍h).
To̍k-it Liân-pang Kiōng-hô-kok
Bundesrepublik Deutschland
Flag of Germany.svg Coat of arms of Germany.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Tek-kok ê só͘-chāi
Tek-kok ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Berlin

Tek-kok (德國), í-chá mā kiò To̍k-kok (獨國), To̍k-e̍k (獨逸), To̍k-it (獨乙) ia̍h-sī Tek-ì-chì (德意志), choân-miâ To̍k-it Liân-pang Kiōng-hô-kok (Tek-gí: Bundesrepublik Deutschland) sī Au-chiu sai-pêng ê keng-chè toā kok. Pak-hong ū Pak-hái, Tan-be̍h, Pe̍h-hái; tang-hong ū Pho-lân, Chesko; lâm-hong ū Ò-tē-lī, Sūi-se; sai-hong ū Hoat-kok, Luxembourg, Pe̍k-ní-gī, kap O-lân.

Tek-kok tī Au-chiu Liân-bêng lāi-té ū siong-tong ê éng-hióng-la̍t.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái