Pe̍k-ní-gī

Pe̍k-ní-gī
Koninkrijk België(Hô-lân-gí)
Royaume de Belgique(Hoat-gí)
Königreich Belgien(Tek-gí)
Flag of Belgium.svg Great Coat of Arms of Belgium.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chu-kù: "Eendracht maakt macht"(Hô-lân-gí)
"L'union fait la force"(Hoat-gí)
"Einigkeit macht stark"(Tek-gí)
Kok-koa: "Brabançonne"
(instrumental version)
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Pe̍k-ní-gī ê só͘-chāi
Pe̍k-ní-gī ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Brusselsb
Siāng-tōa siâⁿ-chhī capital
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 30,528 km² pâi sè-kài tē-140th miâ
Sî-khu UTC+1

(Hā-lēng-sî: UTC+2)

Jîn-bîn seng-oa̍h
Koaⁿ-hong gí-giân Dutch, French, German
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 11,250,585[1] lâng 1 January 2016 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 75th miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 363.6 lâng/km2 1 January 2016 nî , pâi sè-kài tē 23rd miâ
Cho̍k-kûn see Demographics
Jîn-bîn hō-miâ Belgian
Chèng-tī bûn-hoà
chèng-tī chè-tō͘ Federal parliamentary
constitutional monarchy[2]
Léng-tō-jîn
Keng-chè si̍t-le̍k
hoè-pè tan-ūi Euro () (EUR)
Gini hē-sò͘ 26.3(2011 nî)
GDP (PPP) $494.620 billion[3] (2015 nî)
GDP (bêng-gī siōng ê) $458.651 billion[3] (2015 nî)
Pêng-kin GDP (PPP) $43,629[3] (2015 nî)
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) $40,456[3] (2015 nî)
HDI 0.890 (2014 nî)
Kok-ka chu-liāu
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá .bec
kok-chè tiān-oē khu-hō 32

Pe̍k-ní-gī Ông-kok (白耳義王國), mā thang kiò chò Pí-lī-sî (比利時) ia̍h-sī Tāi-pí-kok (大比國)[4] (O-lân-gú: België, Hoat-gú: Belgique, Tek-gú: Belgien) sī sai Au-chiu ê 1 ê kok-ka, piⁿ--á ū O-lân, Tek-kok, Luxembourg, Hoat-kok kap Pak-hái. Pe̍k-ní-gī sī bûn-hòa ê kau-kài: pak-pêng ū kóng Tek-gú-hē ê Vlaams-gú ê lâng; lâm-pêng ū kóng Latin-gú-hē Hoat-gú ê Wallonie-lâng. Pe̍k-ní-gī ê le̍k-sú, hiàn-hoat, kap chèng-tī cho͘-chit hoán-siā chit-ê tia̍t-pia̍t chōng-hóng.

Pe̍k-ní-gī sī 1 ê ū hiàn-hoat ê ông-kok; i ê thâu-lângCha-po͘ Ông Filip; siú-siòng (chhoā-thâu ê pō͘-tiúⁿ) sī Charles Michel (2014-nî).

Pe̍k-ní-gī ê siú-hú sī Brussel.

Pe̍k-ní-gī sī Au-chiu Liân-bêng ê hōe-ôan kok-ka, mā ū iōng euro.

Chù-khaSiu-kái

  1. "Bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2016/Chiffres de la population par province et par commune, a la date du 1er Janvier 2016" (PDF). Statistics Belgium, Federal Public Service Economy. 24 January 2016. 24 March 2016 khòaⁿ--ê. 
  2. "Government type: Belgium". The World Factbook. CIA. 19 December 2011 khòaⁿ--ê. 
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 "Belgium". International Monetary Fund. October 2015 khòaⁿ--ê. 
  4. Tâi-ji̍t Tāi-sû-tián Soáⁿ-téng pán: Pe̍k-ní-gī-kok, Pí-lī-sî, Tāi-pí-kok