Chèng-tī, ia̍h sī kóng chèng-sū, sī thoân-thé chò koat-tēng ê koè-têng, it-poaⁿ sī ēng lâi kóng chèng-hú ê ūn-chok.

Siong-koan ê bûn-chiong

siu-kái