Le̍k-sú (歷史)ē-sái kán-tan kóng sī "koan-hē koè-khì ê chu-liāu", chhin-chhiūⁿ "Tē-kiû ê tē-lí le̍k-sú". Nā kan-na iōng chit ê sû, it-poaⁿ sī chí lán lâng ê le̍k-sú, ia̍h-tō-sī chêng kàu taⁿ ê jîn-lūi siā-hoē ê kì-chài.

Koan-hē le̍k-sú ê tê-bo̍k: