Lâng

Lêng-tn̂g-bo̍k Jîn-kho Jîn-sio̍k ê bu̍t-chéng
(Tùi Jîn-lūi choán--lâi)

Ùi seng-bu̍t-ha̍k ê koan-tiám lâi kóng, lâng sī 1 khoán tōng-bu̍t, ha̍k-miâ Homo sapiens sapiens, sio̍k tī Hominidae ("lâng-khoán") chit kho.

Lâng[1]
Sî-kan hoān-ûi: 0.35–0 Ma
Tiong-kî Keng-sin-sè – Kin-sè
Carolus Linnaeus, hoat-tián seng-bu̍t hō-miâ ê ha̍k-chiá, i ka-tī ê ûi-hâi sī lâng chit chéng ê bô͘-sek phiau-pún (type specimen)
Kho-ha̍k hun-lūi e
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Primates
A-bo̍k: Haplorhini
Infraorder: Simiiformes
Kho: Hominidae
Sio̍k: Homo
Chéng:
H. sapiens
Ha̍k-miâ
Homo sapiens
Linnaeus, 1758
Á-cheng

Homo sapiens idaltu White et al., 2003
Homo sapiens sapiens

Homo sapiens population density
Siâng-ì-miâ

Chóng--sī chêng-kah-taⁿ ē-sái kóng tōa-pō͘-hūn ê jîn-lūi thoân-thóng su-sióng lóng kā lâng tòng chò 1 khoán te̍k-sû ê bu̍t-chéng he̍k-chiá thoat-lî chū-jiân ê chūn-châi.

Chham-chiàu

siu-kái
  1. 1.0 1.1 Groves, C.P. (2005). Wilson, D.E.; Reeder, D.M., pian. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd pán.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 0-801-88221-4. OCLC 62265494. 
  2. Global Mammal Assessment Team (2008). "Homo sapiens". The IUCN Red List of Threatened Species. 2008: e.T136584A4313662. doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T136584A4313662.en. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 7 December 2017. 14 January 2018 khòaⁿ--ê. 

Liân-kiat

siu-kái