Silures-kí

(Tùi Silurian choán--lâi)

Silures-kì, Hàn-bûn kóng Chì-liû-kí (志留紀), sī Kó͘-seng-tāi (Paleozoic) lāi-té thâu-chi̍t-ê tē-chit sî-tāi. I-ê āu chi̍t tāi sī Devon-kì (Devonian). "Silures-kì" chit-ê miâ sī tùi "Silures" (Cymru ê bîn-cho̍k miâ) só͘ hō.