Carl von Linné.jpg

Carl Linnaeus (Latin miâ: Carolus Linnaeus; hôa-cho̍k miâ: Carl von Linné; 1707 nî 5 goe̍h 23 – 1778 nî 1 goe̍h 10), Sverige si̍t-bu̍t-ha̍k-ka; khí-chō hiān-tāi seng-bu̍t hun-lūi-ha̍k ê tē-ki. Oân-ná sī hiān-tāi seng-thài-ha̍k ê thài-chó· chi it.

Chham-khó siang-bêng-hoat.