Iû-chhái-oē, ia̍h sī kóng iû-chhái, iû-oē, sī chi̍t-lūi koè-oē ê hong-sek, lī-iōng (chhan-chhiūⁿ á-moâ-jîn iû) chò kài-chit lâi chiūⁿ gân-liāu. "Iû-chhái" mā chí oē iû-oē só͘ ēng ê gân-liāu.

Claude Monet ê iû-chhái-oē, Ìn-siòng, chhut-ji̍t.