Chio̍h-thoàⁿ-kí

(Tùi Carboniferous choán--lâi)

Chio̍h-thoàⁿ-kí (Hàn-jī: 石炭紀; Eng-gí: Carboniferous) sī Kó͘-seng-tāi lāi-té ê chi̍t-ê tē-chit sî-tāi. I ê āu chi̍t kí sī Perm-kí.