Chio̍h-thoàⁿ-kí

(Tùi Carboniferous choán--lâi)

Chio̍h-thoàⁿ-kìKó͘-seng-tāi (Paleozoic) lāi-té thâu-chi̍t-ê tē-chit sî-tāi. I-ê āu chi̍t tāi sī Perm-kì (Permian).