Perm-kí

(Tùi Permian choán--lâi)

Perm-kì, Hàn-bûnJī-tia̍p-kì (二疊紀), sī chi̍t toāⁿ tē-chit sî-tāi, sî-kan sī tāi-iok 299 kàu 251 Ma (pah-bān nî-chêng), sī Kó͘-seng-tāi ê siāng boé kì. Tī Perm-kì í-chá sī Karbon-kì; koè-āu sī Trias-kì.

"Perm" chit-ê miâ sī tùi Lō͘-se-a ê tē-miâ "Perm Khu" (Пе́рмский край, Permsky kray) só͘ hō.