Cambria-kí

(Tùi Cambrian choán--lâi)

Cambria-kí (Eng-gí: Cambrian Period ), Hàn-bûn-sek hoan-e̍k sī Hân-bú-kí (寒武紀), sī Kó͘-seng-tāi (Paleozoic) lāi-té thâu-chi̍t-ê tē-chit sî-tāi, sî-kan tùi 542 ± 0.3 Ma (pah-bān nî chêng) kàu 488.3 ± 1.7 Ma.[1] I-ê āu chi̍t tāi sī Ordovices-kí (Ordovician). "Cambria-kí" chit-ê miâ sī tùi "Cambria" (Cymru ê Lô-má miâ) só͘ hō.

Siong-koan

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. Felix M. Gradstein; Ogg, J. G.; Smith, A. G. (2004). A Geologic Time Scale 2004. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521786738. 

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Cambria-kí