Lâng-kho

(Tùi Hominidae choán--lâi)
?Lâng-kho
Bonobo (Pan paniscus)
Hoà-chio̍h hoān-ûi
Tiong-sin-sè kàu hiān-chāi
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Primates
A-bo̍k: Haplorrhini
Ē-bo̍k: Simiiformes
Parvorder: Catarrhini
Chhiau-kho: Hominoidea
Kho: Hominidae
Gray, 1825
Sio̍k
Siâng-ì-miâ
  • Pongidae Elliot, 1913

Lâng-kho, La-teng hō-miâ Hominidae, sī lêng-tióng-lūi chi̍t hūn, ki-tiong pâu-hâm 4-ê sio̍k: lâng (Homo), o͘-seng-seng (Pan), toā-seng-seng (Gorilla) kap âng-seng-seng (Pongo).