Chek-soh tōng-bu̍t

(Tùi Chordata choán--lâi)
?Chordates
Branchiostoma lanceolatum
Hoà-chio̍h hoān-ûi
Cambrian – hiān-sî
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
He̍k: Eukaryota
Kài: Animalia
A-kài: Eumetazoa
(bô hun-kip) Bilateria
Superphylum: Deuterostomia
Mn̂g: Chordata
Bateson, 1885

Chit-soh tōng-bu̍t pau-hâm chek-chui tōng-bu̍t kap kúi-ā-chióng bô-chek-chui tōng-bu̍t. In tī seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūi kui Chordata chit ê mn̂g. In kiōng-tông ê te̍k-teng pau-koat tī sèⁿ-miā ê chi̍t-koá kai-toāⁿ ū chit-soh (notochord), ū poē-sîn-keng-kóng (dorsal nerve cord), ū ian-chhi-li̍h (pharyngeal slits), kap kong-āu-boé.