Chhī-leng tōng-bu̍t

(Tùi Mammalia choán--lâi)
?Chhī-leng tōng-bu̍t
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
A-mn̂g: Vertebrata
Kong: Mammalia
Linnaeus, 1758
A-kong kap Ē-kong

Chhī-leng tōng-bu̍t (飼奶動物), chhī-leng-lūi, ia̍h pō͘-jú(jí) tōng-bu̍t (哺乳動物), he̍k-chiá kóng siù-lūi, sī ū chek-chui/liông-kut ê tōng-bu̍t ê chi̍t-khi, seng-bu̍t hun-lūi sī Pō͘-jú(jí)-kong (哺乳綱). Chhī-leng tōng-bu̍t chú-iàu ê te̍k-cheng sī hān-sòaⁿ, leng-pông, mn̂g-hoat téng-téng.

Wikispecies
Wikispecies
Wikispecies ū koan-hē