Luxembourg Thâu-lâng-kok
  • Groussherzogtum Lëtzebuerg(Luxembourg-gí)
  • Großherzogtum Luxemburg(Tek-gí)
  • Grand-Duché de Luxembourg(Hoat-gí)
Flag of Luxembourg.svg Coat of arms of Luxembourg.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chu-kù: "Mir wëlle bleiwe wat mir sinn"
"We want to remain what we are"
Kok-koa: "Ons Heemecht"
"Our Homeland"
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Luxembourg ê só͘-chāi
Luxembourg ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Luxembourg Chhī
Siāng-tōa siâⁿ-chhī Luxembourg Chhī
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 2,586.4 km² pâi sè-kài tē-168th miâ
Sî-khu UTC+1

(Hā-lēng-sî: UTC+2)

Jîn-bîn seng-oa̍h
Koaⁿ-hong gí-giân Luxembourgish
German
French
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 576,249 [1] lâng April 2015 nî kó͘-kè, pâi sè-kài tē 170th miâ
  • Chóng jîn-kháu: 439,539 lâng 2001 nî phó͘-chhâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 194.1 lâng/km2 2001 nî , pâi sè-kài tē 60th miâ
Jîn-bîn hō-miâ Luxembourger
Chèng-tī bûn-hoà
chèng-tī chè-tō͘ Unitary parliamentary constitutional monarchy
Léng-tō-jîn
Keng-chè si̍t-le̍k
hoè-pè tan-ūi Euro () (EUR)
Gini hē-sò͘ 28.7(2014 nî)
GDP (PPP) $58.234 billion[2] (2016 nî)
GDP (bêng-gī siōng ê) $60.176 billion[2] (2016 nî)
Pêng-kin GDP (PPP) $100,991[2] (2016 nî)
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) $104,359[2] (2016 nî)
HDI 0.892 (2014 nî)
Kok-ka chu-liāu
Kok-ka tāi-hō LUX
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá .lu
kok-chè tiān-oē khu-hō +352

Luxembourg Thâu-lâng-kok (Luxembourg-gí: Lëtzebuerg; Hoat-gí:Luxembourg; Tek-gí:Luxemburg) tī sai Au-chiu, ê chi̍t-ê lōe-lio̍k kok-ka.

Luxembourg sī Au-chiu Liân-bêng ê hōe-goân-kok, ū sú-iōng euro.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

  1. "Still more people in Luxembourg". 
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "Luxembourg". International Monetary Fund. April 2016 khòaⁿ--ê.