拍開主題選單

Hiàn-hoatkok-ka ê kin-pún ê hoat. I sī kok-ka, siā-hōe kin-pún hoat-kui kah gôan-chek ê hē-thóng hām chóng-thé. Hiàn-hoat koat-tēng chèng-hú ê kôan-le̍k kah chit-chek, ē-tàng khak-pó tio̍h jîn-bîn it-chhè ê kôan-lī, siâng-sî mā kui-tēng liáu jîn-bîn eng-kai ôan-sêng ê gī-bū.

Hiàn-hoat ū 2 chióng: siá-piān-piān ê hiàn-hoat (chhin-chhiūⁿ Bí-kok--ê) kap bô siá-piān-piān ê hiàn-hoat (chhin-chhiūⁿ Liân-ha̍p Ông-kok--ê).